đái tháo đường type 1 Archive

3 bước loại bỏ đái tháo đường

3 bước loại bỏ đái tháo đường

Mặc dù đái tháo đường là một căn bệnh phổ biến trên toàn thế giới, vẫn có rất nhiều người xem nhẹ căn bệnh này. Họ có xu hướng tiếp tục sử dụng những loại thực phẩm không phù hợp, ngồi nhiều …
Chẩn đoán đái tháo đường

Chẩn đoán đái tháo đường dạng 1

Bệnh đái tháo đường được chẩn đoán với một trong những xét nghiệm máu sau đây:  Đường huyết đói: cao hơn 126 mg / dl trên hai lần xét nghiệm khác nhau. Đường huyết ngẫu nhiên: cao hơn 200 mg / dl, và bệnh …