Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm Archive

Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm?

Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm?

Tôi hay bị đau thắt lưng, đã uống cả thuốc Tây và Đông y nhưng không khỏi. Tôi đi khám chụp cộng hưởng từ được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm. Xin hỏi thoát vị đĩa đệm là gì? Nếu bị thoát …