thoát vị đĩa đệm cột sống Archive

Thoát vị đĩa đệm cột sống

Thoát vị đĩa đệm cột sống

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi bao xơ vòng sợi bị rạn rách một phần hoặc mất khả năng chun giãn, tạo điều kiện cho nhân nhầy dịch chuyển khỏi vị trí sinh lý của nó. Sự dịch chuyển này có …